Kurumsal Alıcı Üyelik Taahhütnamesi

  1. İşbu Kurumsal Üyelik Taahhütnamesi (“Taahhütname”); merkezi Ergenekon Cad. Bilezikçi Sok No: 3/5 D:12 Şişli / İstanbul adresinde bulunan ve kayıtlı elektronik posta adresi [email protected] olan CREAVİZYON İletişim Danışmanlığı Tanıtım Yayıncılık Film ve İnternet Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi  (“CREAVİZYON”) ile Alıcılar İçin Kurumsal Üyelik Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) elektronik ortamda onaylayacak olan üye (“Üye”) arasında yapılan Sözleşme’ye ek olarak hazırlanmıştır.
  2. İşbu Taahhütname ile Üye, Sözleşme kapsamında ticari ve mesleki amaçlarla alım satım işlemlerinde bulunduğunu, işlemlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un kapsamına girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
  3. Üye’nin www.sutdunyasi.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üyelik başvurusu esnasında bildirmiş olduğu cep telefonu numarasına, kimlik doğrulama amacıyla bir kod veya doğrulama bağlantısı gönderilecektir. Üye, söz konusu doğrulamayı yapmasının ardından, ilgili cep telefonu numaralarının kendi ticari işletmesine özgülenmiş ticari işletmenin iletişim bilgileri olduğunu ve bunlardan yapacağı doğrulama ve iletişimin kendi sorumluluğunu doğuracağını kabul ve taahhüt eder.
  4. Üye ayrıca, kimlik doğrulama amacıyla CREAVİZYON’a beyan etmiş olduğu cep telefonu numarasının kendisine ait olduğunu, üyelik işlemi yapılan tüzel kişiliği temsil etmeye ve Sözleşme ile bağlı kılmaya yetkili olduğunu, aksi takdirde CREAVİZYON’un bundan dolayı herhangi bir kayıp veya zarara uğraması halinde CREAVİZYON’u ilk talebi üzerine derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
  5. İşbu Taahhütname, CREAVİZYON ile Üye arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda Sözleşme’nin 12.1 maddesinde yer alan delil sözleşmesi uyarınca 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında bağlayıcı, kesin ve münhasır delil sayılacaktır.
  6. İşbu Taahhütname, Üye tarafından şirket kaşesi ve ıslak imzalı olarak imzalanarak başvuru esnasında Üye Ofisi’ne yüklenecektir.

[……………………………………………………………………………………………………………………………………..] adına

İsim:

Unvan:

İmza:

Tarih:

   Kaşe ve İmza

Kurumsal Alıcı Üyelik Taahhütnamesi indir