Yasaklı Ürünler Listesi

Ürününüz Sütdünyası’nda satılmaya uygun mu?

Sütdünyası kullanıcısı olarak, ürün satarken veya satın alırken bu işlemin mutlaka yasal bir çerçeve içerisinde gerçekleşmesine dikkat etmelisiniz.

 • Herhangi bir ürün listelerken;
 • Yasaklı ürünler
 • Dikkat edilmesi gereken ürünler
 • Hukuki ihlal gerçekleştirebilecek ürünler ana başlıkları altında sıralanan ürün çeşitlerinin çok iyi incelenmesi gerekir.

Yasaklı ürünler

Airbag ve ekipmanları
Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler
Alkollü içecekler
Ateşli silahlar ve bıçaklar
Askeri teçhizat
Canlı hayvan
Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler
Dinleme cihazları
Hisse senedi, tahvil, bono
İnsan organları
Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
Kopya ve bandrolsüz ürünler
Kültür ve tabiat varlıkları
Maymuncuk ve kilit açıcılar
Promosyon ürünleri
Pornografik içerikli malzemeler
Radar dedektörleri
Reçeteli ilaçlar, lensler, endikasyon bilgisi içeren ürünler
Resmi kıyafetler ve üniformalar
Riskli İşlemler
Sahte veya Replika ürünler
Şans oyunları biletleri
Telsiz ve komünikasyon cihazları
Toplu elektronik posta adresi listeleri
TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler
Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar
Uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar
Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler
Yanıcı ve patlayıcı maddeler
Yasaklı yayınlar
Veteriner Tıbbi Ürünler
Elektronik Kaykay
Sertifikasız Tohumlar
Toplu ziynet ve külçe altın satışları
Havlama Önleyiciler
Yenilenmiş cep telefonu ve tabletler
Açık olarak satılan evcil hayvan mamaları

Hukuki ihlal gerçekleştirebilecek ürünler

Kontratlar
Telif hakkına sahip ürünler
Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar
Oyunlar (5 yıldan eski olmayan lisanssız oyunlar)
Yazılımlar (Lisanssız yazılımlar)
Tescilli marka olan ürünler
Yurt dışından kargo yoluyla gelen ürün

Dikkat edilmesi gereken ürünler

Etkinlik biletleri
Kullanılmış giyim eşyası
Kullanılmış kozmetik ürünler
Tıbbi cihazlar
Yiyecek maddeleri

Bize Bildir

Yukarıdaki maddelerde belirtilen nitelikte bir ürün satışı tespit ettiğinizde, ürün sayfalarında yer alan “İletişim formu” kullanarak bu durumu Sütdünyası’na bildirebilirsiniz. Gerekli inceleme ve değerlendirmeler ilgili birimlerimiz tarafından yapılacaktır.

Alkollü içecekler

Votka, bira, şarap, şampanya dahil olmak üzere her türlü alkollü içkinin satışı ve herhangi bir şekilde alkollü içkiye ilişkin reklam ve tanıtım yapılması Sütdünyası’nda yasaktır.
Alkollü içki sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerine ilişkin markaları içeren ve/veya bunları çağrıştıracak her türlü ürünün satışı da Sütdünyası’nda yasaktır.

Ateşli silahlar ve bıçaklar

Kurusıkı, havalı, fişek atan, gerçek mermi veya plastik mermi atan, çalışan veya çalışmayan, antika özelliği olan veya olmayan, safari/avcılık malzemesi olan veya olmayan tüm ateşli silahların, biber gazı (göz yaşartıcı gaz), elektro şok cihazlarının, her türlü askeri mühimmatın (mermi, el bombası, molotof kokteyli, kara-deniz mayınların v.b.), saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış tüm diğer ateşli silahların Sütdünyası’nda satışı yasaktır. Sadece Paintball’nda kullanılan (boya püskürten) ateşsiz tabancaların ve su tabancalarının Sütdünyası’nda satışına izin verilmektedir.

Sütdünyası’nda boyutu ne olursa olsun her türlü sustalı bıçağın satışı yasaktır. Sustalı bıçakların yanısıra, şişli baston, kasatura, pala, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ve oluklu bıçakların satışı da yasaktır.

Koleksiyon özelliği olan, en az 50 yıl önce üretilmiş kama, hançer, süngü ve kılıçların satışı yapılabilir. Mutfak gereci olarak yemek hazırlamada kullanılan; et, balık, tavuk, ekmek, peynir ve sebze kesme/doğrama bıçaklarının satışı yapılabilir. Eskrim spor dalında kullanılan kılıçların satışı da serbesttir.

Askeri teçhizat

Her türlü askeri amaçlı savaş silahlarının, mermilerin, Türkiye Cumhuriyeti askeri kurumları tarafından kullanılan veya kullanılmış olan her türlü teçhizatın satışı Sütdünyası’nda yasaktır.

50 yıldan daha eski olan, ateşli silahlar kapsamında yer almayan askeri malzemelerin satışı serbesttir.

Canlı hayvanlar

Evcil hayvanlar, tatlı su ve deniz akvaryumu balıkları da dahil olmak üzere her türlü canlı hayvanın Sütdünyası’nda satışı yasaktır. Yosun, mercan gibi akvaryum canlılarının satışı serbesttir.

Hisse senedi, tahvil, bono

Tahvil, bono ve faaliyeti devam eden ve/veya borsada işlem gören şirketlerin veya kuruluşların hisse senetleri Sütdünyası’nda satışa çıkarılamaz.

Koleksiyon özelliğine sahip kıymetli kâğıtlarla, faaliyeti durmuş veya geçerliliğini yitirmiş eski hisse senedi ve tahviller Sütdünyası’nda listelenip, satılabilir.

İnsan organları

Sütdünyası’nda insan, insan organları ve vücut parçaları satmak yasaktır. (Bu yasaklı ürünlere örnek olarak organlar, kan, kemik, sperm sayılabilir)

Saç (peruk veya postişi dahil) ve/veya sağlık kuruluşlarında kullanılabilecek iskelet, kafatası satmak serbesttir.

Kopya ve bandrolsüz ürünler

Telif hakkı kapsamında olup, izinsiz olarak çoğaltılan her türlü Divx, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP formatlarındaki ürünlerin satışı yasaktır. DVD veya VCD formatında satılan ürünlerin orijinal kayıt olmaları gerekmektedir. Yine aynı şekilde, sitede satışa sunulan yerli veya yabancı müzik CD veya kasetleri de orijinal kayıt olmalıdır.

Bununla birlikte; FSEK ve ilgili mevzuat uyarınca musiki ve sinema eserlerinin, bilgisayar oyunlarının çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara ticari dolaşıma girmeden önce T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınacak bandrollerin yapıştırılması zorunlu olup bandrol alınması gereken eser, icra ve yapımların tespit edildiği kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyaller ile süreli olmayan yayınları; bandrol almaksızın dağıtan, satan veya her ne suretle olursa olsun başkalarının istifadesine sunanlar hakkında kanuni yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu bakımdan bakanlıkça verilmiş bandrol taşımayan kaset, DVD, VCD, CD gibi taşıyıcı materyaller ile süreli olmayan yayınların ve benzeri ürünlerin satışı yasaktır. Telif hakları hakkında genel açıklama

Kültür ve tabiat varlıkları

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında; “Millî tarihimizdeki önemleri sebebiyle, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ait tarihî değer taşıyan belge ve eşyalar, Mustafa Kemal Atatürk’e ait zatî eşya, evrak, kitap, yazı ve benzeri taşınırlar” korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları olarak nitelendirilmektedir.

Öncelikle; bu kanun kapsamında yukarıda ifade edilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının gerekli olup olmadığının tespiti açısından “Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili Ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikteki” düzenlemeler doğrultusunda tasnif ve tescile tabi tutulur. Tasnif ve tescil dışı bırakılan ve müzelere alınması gerekli görülmeyen eserler ise sahiplerine bir belge ile iade edilir. Bu sebeple tasnif ve tescile ilişkin belgesi olmayan eserlerin Sütdünyası’nda satışı yasaktır.

Ayrıca; 2933 Madalya ve Nişanlar Kanunu gereği; Devlet Şeref Madalyası; Devlet Övünç Madalyası; Devlet Üstün Hizmet Madalyası; Devlet Savaş Madalyası ve Devlet Nişanı; Cumhuriyet Nişanı; Liyakat Nişanıları’nın Sütdünyası’nda satışı yasaktır.

Promosyon ürünleri

Şirket ve kurumların, kendi isimleriyle bastırdığı, imal ettiği, hediye veya promosyon amaçlı olarak ücretsiz dağıttığı ürünlerin satışı Sütdünyası’nda yasaktır.

Pornografik içerikli ve yetişkinlere özel malzemeler

Sütdünyası’nda pornografik içerikli malzeme olarak nitelendirilen ürünler:

 1. İnsan genital organlarını, cinsel aktiviteye yönelik sunan tüm materyaller,
 2. Üzerinde, 18 yaş ve üstü alabilir/izleyebilir ibaresi bulunan cinsel aktiviteye yönelik materyaller,
 3. Görsel olarak, insan dahil her türlü canlının cinsel aktivitesini tanıtan materyaller.

Sütdünyası’nda pornografik malzeme olarak nitelendirilmeyen ürünler:

 1. T.C. Kültür Bakanlığı’ndan bandrol almış VCD, DVD formatındaki filmler,
 2. Herhangi bir katalogun, kitabın veya yayının içeriğinde küçük veya sadece belirli bir bölümü oluşturan (tamamını kapsamayan) cinselliğe yönelik materyaller,
 3. Sanat eserleri ve koleksiyon malzemelerinde (resim, heykel, figür, kartpostal, dergi vb.) kullanılan görseller.
Radar detektörleri

Polis radarlarını tespit eden, çalışan veya çalışmayan her türlü radar detektörünün satışı yasaktır.

Reçeteli ilaçlar, Lensler, Endikasyon bilgisi içeren ürünler

Reçete ile satılan her türlü ilacın Sütdünyası’nda satışı yasaktır. Doktor reçetesi ile alınabilen numaralı gözlük (antika veya koleksiyon özelliği bulunan gözlükler hariç), işitme cihazları ve reçeteli veya reçetesiz ilaç yapımında kullanılan maddelerin satışı yasaktır. Ayrıca evcil hayvanlara reçete ile verilen ilaçların da satışı da yasak kapsamındadır.

5193 sayılı Optisyenlik Hakkındaki Kanun gereği; numaralı gözlük camı, gözlük çerçevesi satmak, gözlük montajı ve her türlü lensi satma yetkisinin optisyenlik mesleğini icra eden optisyenlere verilmiş olması ve satışın en yüksek sağlık idaresinden alınan ruhsat çerçevesinde optisyenlik müessesesi adı altında gerçekleşmesinin zorunlu olması sebebiyle Sütdünyası’nda her türlü lens, numaralı gözlük camı ve gözlük çerçevesi satışı yasaktır.

Ürünlere ilişkin reklam ve ilanlarda, kullanıcıları yanıltıcı, yanlış, eksik ve kamu sağlığını bozucu nitelikte bilgiler içermesi ve özellikle hastalık olarak kabul edilen ve tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği yada tedavisine yardımcı olduğu, hastalıkları iyileştirdiği ve/veya ilaç niteliğinde olduğu şeklindeki beyanlara yer verilmesi yasaktır.

Gıda ve gıda takviyesi niteliğindeki ürünlere yönelik olarak “hastalıkları önleyici/tedavi edici”, “yağ yakıcı”, “kilo verdirici” ve “cinsel performansı geliştirici” gibi yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verilmemesi gerekmektedir.

Kozmetik ürünlerin “saç çıkarıcı”, “kırışıklıkları giderici”, “lekeleri yok edici”, “yaraları iyileştirici” veya “hücreleri yenileyici” olduğu şeklinde kozmetik tanımını aşan sağlık beyanlarıyla tanıtımı yapılmamalıdır.

Dezenfektan ürünlere yönelik olarak “virüs öldürücü”, “korona virüse karşı” gibi ifadelerin kullanılması veya biyosidal ürün ruhsatı bulunmayan ürünlerin satış ve tanıtımı yapılmamalıdır.

Gıda takviyesi ve kozmetik ürünlerin “Sağlık Bakanlığı’ndan onaylıdır” şeklinde ibarelerle tanıtımının yapılmaması gerekmektedir.

Resmi kıyafetler ve üniformalar

Polis, zabıta, asker, pilot, hava yolu ve bunun gibi, bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin resmi kullanımına tahsis edilmiş üniformaların, elbiselerin, kıyafet ve aksesuarların Sütdünyası’nda satışı yasaktır.

Sahte veya replika ürünler

Hangi ürünler replika veya taklit olarak nitelendirilir?

Gerçek üreticisinin ve marka sahibinin üretmediği veya izni olmaksızın üretilen ürünler, replika/taklit ürünlerdir ve Sütdünyası’nda listelenmesi yasaktır.

Örneğin Chanel marka bir güneş gözlüğü, Chanel firmasının haricinde veya Chanel markasının izni olmadan, bir başka yerde üretildiyse bu ürün replika/taklit üründür.

Tescilli markaların birebir veya ayırt edilemeyecek taklitlerinin satışa sunulmaması yasaktır.

Şans oyunları biletleri/kuponları

Sonucu ileriki bir tarihte belli olacak şans oyunu (loto, spor toto, kazı-kazan, piyango v.b.) biletlerinin ve kuponlarının satışı yasaktır. Ancak geçmiş tarihli piyango, şans oyunu bilet ve kuponlarının satışı serbesttir.

Telsiz ve telekomünikasyon cihazları

Telekomünikasyon Kurumu’nun onayı bulunmayan tüm telekomünikasyon cihazlarının Sütdünyası’nda satışı yasaktır.

TV dekoderleri ve şifre çözücüler

Şifreli yayın yapan yayın kuruluşlarının yayınlarını çözen, her türlü ekran kartı, yazılım, cihaz ve ekipmanın satışı Sütdünyası’nda yasaktır.

Mülkiyeti DIGITURK’e ait olan dekoder cihazları ile yayın hakkı DIGITURK’e ait olan maç ve film görüntülerine ilişkin CD ve DVD’lerin satılması kesinlikle yasaktır. Bu maddeyi ihlal eden vakalarda, söz konusu yasaklı ürünlerin satışını yapmaya çalışan kişiler haklarında kanuni işlem yapılmıştır.

Tütün mamulleri & elektronik sigaralar

Sigara, puro ve benzeri ürünler, her türlü tütün ve tütün mamulleri ile nikotin içeren elektronik sigara ve elektronik sigara kartuşlarının Sütdünyası’nda satışı yasaktır.

Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerine ilişkin markaları içeren ve/veya bunları çağrıştıracak her türlü ürünün satışı da Sütdünyası’nda yasaktır.

Pipo ve pipo kullanımına yönelik gereçler (pipo tütünü hariç) Sütdünyası’nda satılabilir.

Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler

Sütdünyası’nda yapılan tüm listeleme içeriklerinin ürün vasfını taşıması gerekmektedir. Ürün vasfını taşımayan, mal veya hizmet kapsamına girmeyen ve bu mal ve hizmeti tanımlama amacı dışındaki tüm içerikler yasak kapsamındadır. Ayrıca listelenen ürünlerin niteliği, kapsamı, adedi, ürünle ilgili alıcının bilmesi gereken tüm bilgiler listeleme içeriğine alınmalıdır.

Etkinlik Biletleri

5149 sayılı; “Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” gereği; her türlü spor müsabakalarına ait biletlerin Sütdünyası’nda satışı yasaktır. Ancak konser, tiyatro, sinema, opera, festival gibi her türlü etkinlik biletlerinin satışı bazı kurallar çerçevesinde serbesttir:
Satıcı, bilet üzerinde yazan satış fiyatını, alıcıların net olarak görebilecekleri şekilde bilet resminde taramalıdır
Satıcı, Sütdünyası’daki HemenAL! fiyatını, biletin üzerindeki fiyattan daha yüksek belirleyemez. Daha yüksek bir fiyat belirlendiğinde, Sütdünyası bu satışı karaborsacılık olarak değerlendirir ve ürün satışını durdurabilir
Satıcı, ürün açıklamasında etkinliğin yerini, tarihini ve saatini net olarak belirtmeli; biletin ne zaman gönderileceğini yine açık bir şekilde yazmalıdır.

Tıbbi Cihazlar

Tıbbi cihaz satışı gerçekleştirecek işletmelerin ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş olması ve yalnızca internet üzerinden satılabilen tıbbi cihazların satışını platformumuzda satışa sunması gerekmektedir.
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmelik (Yönetmelik) hükümlerine göre:
Yetkilendirilmemiş kişilerce, ÜTS’ye kayıtlı olmayan cihazların gerçek veya tüzel kişiler tarafından satışı yapılamaz. Satış merkezleri ilgili kayıt ve bilgi yönetim sistemine (ÜTS’ye) kayıtlı olmayan cihazların satışını yapamaz.
Yönetmelik uyarınca;
(a)Yalnızca; işitme cihazı merkezlerinde, ısmarlama protez ve ortez merkezlerinde, optisyenlik müesseselerinde veya diş protez laboratuvarlarında satışı, uyarlaması veya uygulaması yapılan cihazların,
(b) Münhasıran sağlık profesyonelleri tarafından kullanılması veya uygulanması öngörülen ya da tıbbi cihaz satış merkezlerinde uygulama gerektiren cihazların, tüketiciye hitaben internet ortamında satışı yasaktır.

Yukarıda 2. a ) ve b ) kapsamına girmeyen tıbbi cihazların internet ortamında satışı yalnızca bu yönetmelik uyarınca yetkilendirilen satış merkezlerince veya kendilerine ait internet siteleri aracılığıyla yapılır.

3. Yönetmeliğin Ek-3 listesinde yer alan tıbbi cihazların internet ortamında satışı için satış merkezi yetki belgesi aranmaz. 

Yiyecek maddeleri

Kuru gıdalar, konserveler, dondurulmuş gıdalar Sütdünyası’nda satılabilir. Ancak satıcılar, ürün açıklamasında, kargonun tam olarak hangi gün yapılacağını ve son kullanım tarihini veya kaç gün içinde tüketilmesi gerektiğini yazmakla yükümlüdür.

Pastörize edilmemiş şarküteri ürünleri, içeriği belli olmayan, üzerinde üretim tarihi veya son kullanma tarihi basılmamış ürünler, ambalajı hijyenik olmayan, ilaç niteliği taşıyan, üreticisi belli olmayan gıda ve yiyecek maddelerini, meyve sularını, asitli içecekleri listelemek yasaktır.

5262 sayılı “Organik Tarım Kanunu” gereği, sertifikalandırılmamış ürünlerin ve organik olmayan tarımsal ürünlerin organik ürün adı altında satılması yasaktır. Satışa sunulan organik ürünlerin ürün sayfalarında, sertifikalara ilişkin bilgi verilmesi zorunludur.

Yanıcı ve patlayıcı maddeler

14.8.1987 tarih ve 87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Tüzük gereği, Sütdünyası’nda “Şenlik ve işaret fişekleriyle oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin brüt beş kilograma kadar olan miktarlardaki satışları serbesttir.”

Sütdünyası’daki satışım neden erken sona erdi?

Satışı söz konusu olan bir ürünün, Sütdünyası’nda ne şekilde listeneceği ve tanımlanacağı Listeleme Kuralları bölümünde açıklanmaktadır. Bu kurallara uygun olarak listelenmeyen ürünlerin satışı, Sütdünyası tarafından durdurulabilir. Bu durumda Sütdünyası, listelemenin sona erdirildiği konusunda satıcıya e-posta yoluyla bilgilendirir.

Eğer Sütdünyası’nda başlattığınız satış erken sona erdiyse ürününüz;

 1. Kanuna aykırıdır.
 2. Sütdünyası’nın Yasaklı Ürünler bölümünün kapsamındadır.
 3. Bir üçüncü şahsın telif hakkı, tescilli markası veya başka hukuki bir hakkına tecavüz ediyordur.
 4. Listelemeniz, Sütdünyası’nın Listeleme Kuralları’na uygun değildir.

Telif hakları ile ilgili genel açıklama

Ülkemizde “telif hakları” olarak da bilinen, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat ve sinema eserleri üzerindeki haklar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ile korunmaktadır.

FSEK ile eser sahipleri yanında, bağlantılı hak sahipleri adı altında, eserin kamuya sunulmasında rol alan kişiler de korunmuştur. Yasaya göre, bağlantılı hak sahipleri şunlardır: i) İcracı sanatçılar, ii) Fonogram (plak) yapımcıları, iii) Radyo-TV yayın kuruluşları ve iv) Film yapımcıları.

Kanunda, eser sahiplerine, eserleri üzerinde manevi ve mali haklar tanınmıştır.

Manevi haklar; umuma arz yetkisi, adın belirtilmesi yetkisi ve eserde değişiklik yapılmasını menetme yetkisidir.

Mali haklar ise işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarıdır.

Bağlantılı hak sahiplerine tanınan haklar ise şunlardır:

A. İcracı sanatçılar aşağıda belirtilen haklara sahiptir:

Bir eseri, sahibinin izniyle özgün bir biçimde yorumlayan icracı sanatçılar, bu icranın tespit edilmesine, bu tespitin çoğaltılmasına, satılmasına, dağıtılmasına, kiralanmasına ve ödünç verilmesine, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine ve temsiline izin verme veya yasaklama hususunda münhasıran hak sahibidirler.

B. Fonogram yapımcıları, aşağıda belirtilen haklara sahiptir:

Bir icra ürünü olan veya sair sesleri, eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları, yapılan tespitin doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi ; işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve yeniden iletimi; yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış tespitlerinin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması; telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılması veya sunulması ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimi, hususlarında izin verme ve yasaklama hakkına sahiptirler.

C. Radyo-televizyon kuruluşları aşağıda belirtilen haklara sahiptir :

Radyo ve televizyon kuruluşları, yayınlarının tespit edilmesine, diğer yayın kuruluşlarınca eş zamanlı iletimine, gecikmeli iletimine, yeniden iletimine, uydu veya kablo ile dağıtımına; özel kullanımlar hariç olmak üzere, yayınlarının herhangi bir teknik veya yöntemle, doğrudan veya dolaylı bir şekilde çoğaltılmasına ve dağıtımına; yayınlarının umuma açık mahallerde iletiminin sağlanmasına; tespit edilmiş yayınlarının, gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda yayınlarına ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine; haberleşme uyduları üzerindeki veya kendilerine yöneltilmiş olan yayın sinyallerinin diğer bir yayın kuruluşu veya kablo operatörü veya diğer üçüncü kişiler tarafından umuma iletilmesi ve şifreli yayınlarının çözülmesine, izin verme veya yasaklama hususlarında münhasıran hak sahibidirler.

D. Film yapımcıları aşağıda belirtilen haklara sahiptirler:

Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları, eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile yapılan tespitin; doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi; işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve yeniden iletimi; yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış tespitlerinin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması; telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılması veya sunulması ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimi hususlarında izin verme ve yasaklama hakkına sahiptirler.

Yasal Yaptırımlar

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda korunan eser sahibinin haklarına ve bağlantılı haklara vaki tecavüzler hukuki ve cezai yönden yaptırımlara bağlanmıştır. Kısaca özetlemek gerekirse;

Cezai Hükümler

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, yukarıda belirtilen hakların ihlali halinde ağır müeyyideler öngörmüştür. FSEK’nın 71, 72, 73 ve 80’inci maddelerine göre, eser sahiplerinin ve bağlantılı hak sahiplerinin haklarını ihlâl edenler, iki yıldan dört yıla kadar hapis veya 50.000 TL’den 150.000 TL’ye kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden mahküm edilirler.

Hukuki Hükümler

FSEK, ağır cezai müeyyideler yanında, hak sahiplerinin uğrayacakları zararın tazmini için de özel hükümler getirmiştir. Buna göre, hak sahipleri, zararın önlenmesi için mahkemelerden her türlü tedbirin alınmasını, ihlale neden olan kişilerden ise doğan zararın üç katını, talep edebilmektedirler.

Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, her türlü eser, fonogram, yapım ve radyo televizyon kuruluşlarının gerçekleştirdikleri yayınları üzerindeki haklara karşı oluşabilecek muhtemel ihlaller suç teşkil etmektedir. Dolayısıyla, eser sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden izin alınmaksızın; DivX, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP vesair formatlardaki eser, fonogram, yapım ve yayınların, CD, DVD gibi taşıyıcılar üzerinde, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması veya internet ortamında paylaşıma sunulması/satılması yasaktır.

Yurt dışından kargo yoluyla gelen ürün

Ürünlerin yurt dışından kargo yoluyla doğrudan alıcıya teslimi suretiyle satış yapılması yasaktır.

Veteriner tıbbi ürünler

Sütdünyası’nda veteriner tıbbi ürünlerinin satışı yasaktır.

Elektronik Kaykay

TechWheel, Air Runner, RioRand, Moonwalker Airwalk markalarına ait elektronik kaykayların Sütdünyası’nda satışı yasaktır.

Sertifikasız Tohumlar

T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmamış ve tescillenmemiş tohumların satışı, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nca ve Bakanlık yönetmeliklerince yasaktır.

Toplu ziynet ve külçe altın satışları

Sütdünyası’nda tek seferde 130.000 TL ve üzerinde ziynet ve külçe altın ürünlerinin satışı ve alımı yasaktır. Kurallara aykırı listelemeler ve ödemeler tespit edildiğinde işlemler iptal edilecektir.

Havlama Önleyiciler

Sütdünyası’nda her türlü havlama önleyici ürünün satışı yasaktır.

Yenilenmiş Cep Telefonu ve Tabletler

Bu ürünlerin “Yenilenmiş ürün” niteliğine sahip olacak şekilde satışa sunulabilmesi için T.C Ticaret Bakanlığı ve TSE tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde sertifikalandırılması ve ambalajlanmasının Yenileme Merkezleri’nde yapılması gerekmektedir. Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Yönetmelik’e aykırı şekilde Yetki belgesi almadan veya Yenileme Merkezi tarafından yetkilendirilmeyen satıcıların Platform üzerinden Yenilenmiş Ürün satması ve ürünün yenilendiğine dair reklam ve tanıtımlarda bulunması yasaktır.

Açık mama satışı

Açıkta satılan, evcil hayvan mamalarının Sütdünyası’nda satışı yasaktır.